Case study zimaco

Case study Zimaco

LbethO art makes unique business gifts exclusively for the interim agency Zimaco. Discover more about how Zimaco uses our art Celebrations to thank their customers. 

Custom made for Zimaco

The story behind the painting

Liesbeth Oudshoorn of Lbetho Art, explains: “Our client is the owner of a Dutch interim  management company. This company is a major nice player in the interim management services industry. They are specialised in change management and mergers and acquisitions. The team of interim professionals carry over 30 years of management experience and expertise. This celebration reflects the main themes teamwork and trust, the key pillars of interim assignments.

A tangible gift for a loyal customer

At the exit interview of the interim assignment, the interim manager presents the business gift to the customer.This business gift is a tangible reminder and appreciation for the trust given during the assignment and the business that is granted.

A hand-made authentic gift for your relations?

Would you like to give your relations a similar present? Do you want them to feel cherished too? Contact us for the possibilities.

Is the world not enough

The customer is an international producer of composite storage tanks and pipelines. The client is the director / owner of this company. The number of foreign branches was expanded during the assignment. The company has activities from Australia to Australia. The cooperation with the client was very intense during the refinancing and the acquisition of the foreign branches. The celebration symbolizes the successful international expansion of the company. The expansion knew (almost) no limits.

We’re going where the sea is blue

The customer is a mortgage bank. The clients are the directors of the bank. After the credit crisis, major changes are implemented at the mortgage bank in the debtor management of the bank's customers. During the assignment is very intensive with the clients. Work has been done with the company to create an own niche in the market, the so-called blue ocean strategy. The changes that are associated with this department are well and quickly implemented. The theme of the blue ocean strategy was the inspiration for this celebration. The celebrations are now on the offices of the board members.

The world is not enough

The customer is a large national bancassurer. The client is the CFO of the bank division of the organization.

After the financial crisis, various change processes and improvements are implemented at the customer.

After a successful change in the reporting process, the client receives an offer from a large insurer and then leaves the organization to realize the ambition and career dreams.

The passion and ambition of the client is the inspiration for this celebration.

At the farewell reception, this business gift was handed over to the client.

celebrate your success

Keep the world on turning

The customer is an international producer of composite storage tanks and pipelines. The client is the CFO of this organization. During the assignment, the company has executed several large international assignments. In collaboration with the client these projects have been set up at special locations in Africa, Asia and Europe. In these projects, speed and transport of people, machines and materials were important success factors. The speed, the continuous movement and the intensive cooperation and teamwork are the inspiration of this business gift.

Watch the dog

The customer is a mortgage bank. The clients are the directors of the bank. After the credit crisis, major changes are implemented at the mortgage bank in the debtor management of the bank's customers. During the assignment is very intensive with the clients. Work has been done with the company to create an own niche in the market, the so-called blue ocean strategy. The department employees have made an important contribution to the success of the process and behavior change process. One of the themes of the change program was that the attitude and function of the department had to change to the behavior of a watchdog. This theme is symbolized in this celebration. The celebrations hang in the department or are now on the desks of the employees.

Spring is in the air

The customer is a large international chemical producer. The client is the cfo of the EMEA production locations. The company has been taken over by a peer. After the takeover there is a turbulence transition period, in which systems and working methods are adjusted at a rapid pace. During the assignment, the client worked together to implement all changes in a short time. After a successful change in the reporting process, the client receives an offer from a major player in the service and then leaves the organization to realize the ambition and career dreams. For her early new spring in the career. Changing to a new period, and the positivism and drive of the client are the inspiration for this Celebration.

We've seen it in the movies

The customer is a mortgage bank. The client is the Risk Management manager. After the credit crisis, major changes are implemented at the mortgage bank in the debtor management of the bank's customers. During the assignment, the client cooperated intensively. The processes and reports have been adjusted with the department. The client is a film lover and sees a change process as a film that is made. The making of films, and the continuous movement of processes are the inspiration for this Celebration.

Case study zimaco

Case study Zimaco

Dit relatiegeschenk is gemaakt voor een interim management organisatie in Nederland.

Exclusief ontworpen voor Zimaco

Het verhaal achter de Celebration

Liesbeth Oudshoorn van Lbetho Art, licht toe:

“Onze klant is eigenaar van een interim management organisatie. Het bedrijf is een toonaangevend dienstverlener op de interim markt. De belangrijkste expertises liggen op de terreinen van verandermanagement en fusies en overnames. De teamleden van interim professionals hebben meer dan 30 jaar ervaring in de financiële en interim wereld.
Het relatiegeschenk is geïnspireerd op centrale thema’s samenwerking en vertrouwen, die horen bij de interim opdracht.

Een tastbare herinnering
aan een waardevolle interim opdracht

Bij het eindgesprek van de afronding van de interim opdracht overhandigt de eigenaar van de interim organisatie een celebration aan de opdrachtgever. Dit relatiegeschenk is een tastbare herinnering voor het gegeven vertrouwen van de opdrachtgever en de gunning van de interim opdracht.

Een handgemaakt en origineel geschenk voor uw relaties?

Heeft u ook een bedrijf in de zakelijke dienstverlening en waardeert u uw relaties ? Wilt u hen ook een blijvende herinnering geven nadat u uw diensten heeft verleend? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Is the world not enough

De klant is een internationale producent van composite opslagtanks en pijpleidingen.
De opdrachtgever is directeur/eigenaar van dit bedrijf. Tijdens de opdracht is het aantal buitenlandse vestigingen uitgebreid. Het bedrijf heeft activiteiten van amerika tot australie. De samenwerking met de opdrachtgever was heel intens tijdens de herfinanciering en de acquisitie van de buitenlandse vestigingen.
De celebration symboliseert de succesvolle internationale uitbreiding van het bedrijf. De expansie kende (bijna) geen grenzen.

We’re going where the sea is blue

De klant is een hypotheekbank. De opdrachtgevers zijn de directieleden van de bank. Na de kredietcrisis worden er bij de hypotheekbank grote veranderingen doorgevoerd bij het debiteurenbeheer van de klanten van de bank. Tijdens de opdracht is heel intensief met de opdrachtgevers samengewerkt. Met het bedrijf is werk gemaakt naar het creëren van een eigen niche in de markt, de zogenaamde blue ocean strategie.
De veranderingen die daarbij horen op de afdeling zijn goed en snel doorgevoerd. Het thema van de blue ocean strategie is de inspiratie geweest voor deze celebration. De celebrations staan nu op de bureaus van de directieleden.

The world is not enough

De klant is een grote nationale bankverzekeraar. De opdrachtgever is de CFO van de bankdivisie van de organisatie. Na de financiele crisis worden er bij de klant diverse veranderprocessen en verbeteringen doorgevoerd. Na een succesvol verlopen verandering in het rapportage proces krijgt de opdrachtgever een aanbieding van een grote verzekeraar en verlaat vervolgens de organisatie om de ambitie en carriere dromen te realiseren. De gedrevenheid en ambitie van de opdrachtgever vormen de inspiratie voor deze celebration.Bij de afscheidsreceptie is dit relatiegeschenk aan de opdrachtgever overhandigd.

celebrate your success

Keep the world on turning

De klant is een internationale producent van composite opslagtanks en pijpleidingen. De opdrachtgever is de CFO van deze organisatie.
Tijdens de opdracht heeft het bedrijf diverse grote internationale opdrachten uitgevoerd. In samenwerking met de opdrachtgever zijn deze projecten opgezet op bijzondere lokaties in Afrika, Azie en Europa. Bij deze projecten waren snelheid en transport van mensen, machines en materialen belangrijke succesfactoren. De snelheid, het continu in beweging zijn en de intensieve samenwerking en teamwork vormen de inspiratie van dit relatiegeschenk.

Watch the dog

De klant is een hypotheekbank. De opdrachtgevers zijn de directieleden van de bank. Na de kredietcrisis worden er bij de hypotheekbank grote veranderingen doorgevoerd bij het debiteurenbeheer van de klanten van de bank. Tijdens de opdracht is heel intensief met de opdrachtgevers. Met het bedrijf is werk gemaakt naar het creren van een eigen niche in de markt, de zogenaamde blue ocean strategie. De afdelingsmedewerkers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het slagen van het veranderingsproces van werkwijze en gedrag. Een van de thema’s van het veranderingsprograam was dat de houding en de functie van de afdeling moest veranderen naar het gedrag van een waakhond. Dit thema is gesymboliseerd in deze celebration. De celebations hangen op de afdeling of staan nu op de bureaus van de medewerkers.

Spring is in the air

De klant is een grote international chemische producent.
De opdrachtgever is de cfo van de EMEA productielokaties. Het bedrijf is overgenomen door een branchegenoot. Na de overname is er een turbulentie transitieperiode, waarin systemen en werkwijzen in een hoog tempo aangepast worden. Tijdens de opdracht is met de opdrachtgever samengewerkt om alle veranderingen in een korte tijd door te voeren. Na een succesvol verlopen verandering in het rapportage proces krijgt de opdrachtgever een aanbieding van een grote speler in de dienstverlening en verlaat vervolgens de organisatie om de ambitie en carriere dromen te realiseren. Voor haar begin teen nieuwe lente in de loopbaan.
Het veranderen naar een nieuwe periode, en het positivisme en gedrevenheid van de opdrachtgever vormen de inspiratie voor deze Celebration.

We've seen it in the movies

De klant is een hypotheekbank. De opdrachtgever is manager Risk Management. Na de kredietcrisis worden er bij de hypotheekbank grote veranderingen doorgevoerd bij het debiteurenbeheer van de klanten van de bank.
Tijdens de opdracht is heel intensief met de opdrachtgever samengewerkt. Met de afdeling zijn de processen en de rapportages aangepast.
De opdrachtgever is een filmliefhebber en ziet een veranderingsproces als een film die gemaakt wordt. Het maken van films, en van de voortdurende beweging van processen vormen de inspiratie voor deze Celebration.